چرا برخی افراد ماسک نمی زنند؟

به گزارش تور آلمان ارزان، پایگاه خبری کانورسیشن در مقاله ای با استفاده از یافته های علم روانشناسی، به بررسی این پرسش مهم پرداخته که چرا در بحبوحه شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، برخی از انسان ها اقدام به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی نمی کنند. این مقاله بر این باور است:

چرا برخی افراد ماسک نمی زنند؟

در شرایطی که جهان مشتاقانه منتظر ظهور یک واکسن موثر و کارآمد جهت مقابله با ویروس کرونا است، استفاده از ماسک، مدت زیادی است که به یک الزام، جهت مقابله با گسترش هر چه بیشترِ ویروس کرونا در کشور های اقصی نقاط جهان تبدیل شده است. اگرچه بسیاری از انسان ها داوطلبانه از ماسک استفاده می نمایند و نسبت به بهداشت و سلامت عمومی متعهد هستند، با این حال، برخی از انجام این اقدام سرکشی کرده و اینگونه استدلال می نمایند که استفاده از ماسک، علی رغم میل باطنی، به آن ها تحمیل شده است.

به گزارش خبرنگاران، اینکه افراد از ماسک استفاده نمایند و یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند، به متغیر های مختلفی ارتباط دارد که از جمله آن ها می توان به سطح درآمد، تعلقات سیاسی، و جنسیت، اشاره کرد. با این حال، علم روانشناسی می تواند توضیح بیشتری به ما در مورد چراییِ تفاوت های رفتاری و اینکه چرا برخی از افراد، برخلاف جوِ غالب، اقدام به استفاده از ماسک نمی نمایند، ارائه کند. پژوهش هایی که در گذشته اجرا شده اند نشان داده اند که مولفه های روانشناسی نظیر درک شخصیِ افراد از خطر و تهدید، و تمایلات شخصی آن ها به نشان دادن رفتار های خطرناک، بر میزان تعهد آن ها به رفتار هایی که در چهارچوب تعهد به بهداشت و سلامت عمومی قرار دارند، تاثیر می گذارند. در برهه کنونی که شاهد پاندمی ویروس کرونا هستیم، به وضوح می توانیم این مساله را (در قالب یک چالش و مشکل جدی) مشاهده نماییم.

بر اساس یافته های یک پژوهش که اخیرا منتشر شده، تمایلات افراد جهت نشان دادن رفتار های مخاطره آمیز و به اصطلاح نشان دادن بی باکی از سوی آن ها، رابطه ای مستقیم با اقدام آن ها درعدم استفاده از ماسک و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی دارد. از سویی نباید فراموش کرد که درک و فهمی که از ویروس کرونا در اذهان افراد مختلف وجود دارد نیز در استفاده و یا عدم استفاده آن ها از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، کاملا تاثیرگذار است.

امکان دارد یک توضیح روانشناسانه دیگر نیز بتوان برای توضیح چراییِ عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی برخی انسان ها ارائه کرد: پدیده واکنشِ روانشناختی. این پدیده زمانی خود را نشان می دهد که برخی انسان ها به شدت بر این باورند که از آزادی عمل برخوردارند. حال اگر اتفاقی بیفتد و این مساله تا حدی تحت الشعاع قرار گیرد، آن ها یک حس منفی پیدا خواهند کرد و برای بازگرداندن آزادی های خود (که مرتبط با دوره قبل از بحران هستند)، هر کاری (ولو کار های نادرست) انجام می دهند.

این مساله بدان معناست که وقتی به افراد گفته می شود که برای مقابله با کرونا باید ماسک استفاده نمایند و فاصله اجتماعی را رعایت نمایند، برخی انسان ها اینگونه حس می نمایند که انگار آزادی رفتاری آن ها تهدید شده و آن ها باید برای بازپس گیری آزادی خود، اقدامات لازم را انجام دهند. در این شرایط، احساساتی نظیر خشم و دیگر احساسات منفی، رشد قابل توجهی در افراد پیدا می نمایند. برای کاستن از میزان این احساسات غیرسازنده، این افراد به طور ناخودآگاه به سمت سرکشی و عدم تبعیت از پروتکل های بهداشتی حرکت می نمایند.

چالش بالقوه یِ احتمال ظهور پدیده واکنش روانشناختی، از همان آغازین روز های شیوع ویروس کرونا، مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت و اکنون نیز به طور خاص، از سوی محققان و پژوهشگران مختلف برای توضیح چرایی عدم استفاده از ماسک توسط افراد گوناگون، مورد توجه است.

چطور می توان افراد را به استفاده از ماسک تشویق کرد؟

همانطور که علم روانشناختی می تواند توضیح دهد که چرا عده ای از افراد در شرایط پاندمی ویروس کرونا از ماسک استفاده نمی نمایند، این علم در عین حال قادر است که توصیه هایی را نیز جهت قانع کردن افراد مختلف در راستای استفاده از ماسک و احترام گذاشتن به پروتکل های بهداشتی، ارائه نماید. طیف متنوعی از تکنیک های مرتبط با روانشناسی ِاجتماعی می توانند مورد استفاده قرار گیرند تا افراد مختلف را به استفاده از توصیه های بهاشتی نظیر استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ترغیب نمایند.

یکی از روش های اصلی در این زمینه، به تصویرکشیدن وجود نوعی اجماع جهت استفاده از ماسک در جامعه است. زمانیکه به انسان ها نشان داده شود که یک مساله، به نحو گسترده ای توسط افراد مختلف رعایت می شود و در مورد آن اجماعِ نظر وجود دارد، احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که افراد مختلف، احترام گذاشتن به محدودیت ها را در شرایط بحرانی، رعایت نمایند. اگر یک فرد ببیند که دیگران به نحو گسترده ای از ماسک استفاده می نمایند، تا حدی قانع می شود که او نیز باید به این مساله که به نوعی به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده، احترام بگذارد.

در این چهارچوب، گوشزد کردنِ مکرر ضرورت استفاده از ماسک و اجماع گسترده اجتماعی در مورد این مساله در شبکه های اجتماعی و یا اجباری کردن این مساله در برخی مکان ها، بایستی عمیقا جهت قانع کردن سازی عامه انسان ها (در مساله استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی) مورد توجه قرار گیرد. مطالعات علمی که پیش از این اجرا شده اند نیز به ضوح نشان داده اند که انسان ها زمانی که با توصیه ها و مقرراتِ روشن، دقیق، ساده و منسجم در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی روبرو باشند، و در عین حال، به منبعی که رعایت این پروتکل ها را الزامی می سازد نیز اعتماد داشته باشند، در اطاعت از آن ها، تردید کمی را به خود راه می دهند.

با این همه، موثر بودن و کارآمدیِ رویکرد های مذکور برای قانع کردن انسان ها جهت استفاده از ماسک و پروتکل های بهداشتی، متفاوت است. مهمترین مساله در این چهارچوب این است که افراد مختلف، از ویژگی های شخصیتی گوناگون برخوردارند و باید متناسب با تیپ ها و ویژگی های شخصیتی افراد، به طراحی راهبرد های مختلف جهت قانع کردن آن ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کرد.

برای مثال، بر اساس یافته های یک پژوهش که به تازگی اجرا شده است، افرادی که خجالتی و عمدتا مضطرب هستند، معمولا توسط متولیان امر و افرادی که در قدرت قرار دارند، جهت رعایت پروتکل های بهداشتی ترغیب می شوند. این در حالی است که افرادی که خودمحور هستند، کمتر تحت تاثیر شخصیت های اقتدارگرا قرار می گیرند و باید برای مجاب کردنِ آن ها، راهکاری متفاوت اندیشید. در کنار این ها، گروه دیگری از انسان ها نیز وجود دارند که ویژگی شاخص آن ها، وظیفه شناس بودن، و برون گرا بودن آن هاست.

آن ها عمدتا در صورتی رفتاری نظیر ماسک زدن را رعایت می نمایند که موافق با آنچه در گذشته انجام می دادند باشد. اگر این رفتارِ جدید یعنی ماسک زدن، آن ها را وادارد تا موقعیت و رفتار قبلی خود را تغییر دهند، در این زمینه، اشتیاق کمتری را از خود نشان خواهند داد. این بدان معناست که اگر این افراد در گذشته یِ خود به این نتیجه رسیده باشند که ماسک چیز مناسبی نیست و با الگوی زندگی آن ها در تضاد است، در شرایط فعلی، تا حد زیادی در برابر استفاده از آن مقاومت می نمایند.

یافته های پژوهشی نشان می دهند که نشان دادنِ خشونت و بدرفتاری با انسان ها جهت وادار کردن آن ها برای استفاده از ماسک، چندان راهگشا نیست و باید به راهکار های علمی در این زمینه اندیشید. تنها انسان های خجالتی و مضطرب، در صورت نشان دادن واکنش قهری و تند، استفاده از ماسک را پیشه خواهند کرد. کارگشاترین رویکرد در این زمینه این است که با انسان ها بر اساس ویژگی های روانشناختی آن ها و توجه به این نکته که در کدام گروه روانشناختی قرار می گیرند رفتار شده و راهبرد های مختلفی در مورد آن ها عملیاتی شود.

منبع: فرارو
انتشار: 8 بهمن 1399 بروزرسانی: 8 بهمن 1399 گردآورنده: berlinro.ir شناسه مطلب: 1615

به "چرا برخی افراد ماسک نمی زنند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا برخی افراد ماسک نمی زنند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید