تأمین و ارتقای حقوق بچه ها وبهبود شرایط آنان

به گزارش تور آلمان ارزان، تهران (پانا)- به مناسبت دهه فجر، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، گزارشی از اقدامات و عملکرد زنان و خانواده منتشر کرد.

تأمین و ارتقای حقوق بچه ها وبهبود شرایط آنان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، گزارشی اجاقتصادی از اقدامات زنان و خانواده با هدف استفاده رسانه ای و تبیین اقدامات مهم انجام گرفته در این حوزه برای افکار عمومی را به توضیح ذیل منتشر کرد:

اهم اقدامات زنان و خانواده

مشارکت زنان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه همیشه یکی از مولفه های توسعه یافتگی در کشورها به شمار می رود. نظام جمهوری اسلامی نیز پس از انقلاب اسلامی با درنظردریافت جایگاه ویژه برای زنان، این قشر مهم را به عرصه های گوناگون وارد ساخت و از ظرفیت های زنان در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، مدیریتی و فرهنگی بهره برد.

اگرچه نمی توان چالش های حضور زنان در جامعه را انکار کرد و چشم بر فراز و نشیب های موجود در ایجاد میدان های گسترده تر برای مشارکت هرچه بیشتر زنان به ویژه در عرصه های سیاسی بست، اما از سویی دیگر نمی توان کوشش بعضی دولت ها را در ایجاد فضای مناسب برای حضور پررنگ این قشر نادیده انگاشت.

دولت های یازدهم و دوازدهم از جمله دولت هایی به شمار می فرایند که افزایش مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی را یکی از اولویت های خود قرار داده و در هفت سال گذشته همیشه سعی در استفاده از زنان در پست های کلیدی و مدیریتی کشور داشته اند. در همین زمینه نیز گام های جدی و مهمی نیز برداشته شده است.

با این حال بعضی دیدگاه ها حاکی از این است که دولت های یازدهم و دوازهم آنگونه که باید و در حد شعارهای خود به افزایش حضور زنان و جوانان در حوزه های مختلف نپرداختند. در این میان اما آمارها و اقدامات انجام شده از سوی بعضی وزارتخانه ها همچون وزارت کشور، گواه افزایش حضور زنان و جوانان در عرصه های مدیریتی و سیاسی کشور طی سال های اخیر است.

اجرای برنامه هایی در راستای توان افزایی و ارتقای اجتماعی زنان و خانواده ها، توانمندسازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل و حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران تنها بخشی از اقدامات دولت تدبیر و امید در دور نخست تصدی به شمار می رود.

بالفعل سازی ظرفیت جوانان و زنان در وزارت کشور

به کارگیری ظرفیت های نهفته و آشکار دو قشر فعال همچون زنان و جوانان اگرچه تا پیش از روی کارآمدن دولت های یازدهم و دوازهم مورد توجه سایر دولتمردان نیز قرار می گرفت، اما در دولت اخیر به چنین اهدافی به واقع، جامع عمل پوشانده شد.

بعضی اقدامات انجام شده از سوی وزارت کشور با هدف برطرف بی عدالتی های جنسیتی و ظرفیت سازی برای حضور زنان و جوانان در دو دولت تدبیر و امید، گواهی بر این ادعا است.

بر همین اساس، شورای عالی اداری وزارت کشور در مرداد ماه سال 1396، به کارگیری رویکرد استفاده بهینه و مطلوب از خدمات جوانان و بانوان در سمت های مدیریتی، سیاست ها و تدابیر عملیاتی لازم جهت ارتقاء نسبت مدیران زن را تا انتها برنامه ششم توسعه را مصوب کرد.

آنالیز شرایط موجود متصدیان سمت های مدیریتی در مجموعه ستاد وزارت کشور نشان می دهد که در حال حاضر 23 درصد پست های مدیریتی ستاد به زنان و 40 درصد نیز به جوانان 45-30 ساله اختصاص یافته است.

انتصاب مدیران زن در وزارت کشور از دریچه آمار

باید اذعان داشت که درابتدای دولت یازدهم سهم زنان از پست های مدیریتی فرایند رو به رشدی نداشت و در آمارها خبری از حضور چشمگیر زنان در عرصه های مدیریتی نبود. اما با شروع دولت یازدهم و در طی دولت دوازدهم افزایش سهم حضور زنان در پست های مدیریتی طی تصویب شورای عالی اداری مورد توجه نهاده شد و مقرر شد تا 30 درصد از پست های مدیریتی دستگاه های اجرایی تا انتها برنامه ششم به زنان اختصاص یابد.

بر اساس آمارهای وزارت کشور، در سال 92، 339 نفر از تمامی مدیران وزارت کشور و استانداری ها را زنان تشکیل می دادند این در حالی است که این میزان در سال 1398 با رشد 87 درصدی به 633 نفر افزایش یافت.

همچنین، استانداری استان های گیلان 16درصد، هرمزگان، بوشهر و چهارمحال بختیاری 15درصد، تهران، سمنان و قزوین 14درصد، سیستان و بلوچستان 13درصد، بوشهر 13درصد و لرستان 12 درصد به ترتیب بالاترین درصد تصدی بانوان در پست های مدیریتی را دارا هستند.

از سویی دیگر، از کل زنان مدیر در مجموعه وزارت کشور و استانداری ها تعداد 17 نفر همتراز مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و 37 درصد آنان در سطح مدیران میانی و مابقی در سمت های مدیریتی پایه قرار دارند.

در حال حاضر 16 معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کشور زن هستند، در حالی که این میزان در سال 92 برابر با عدد صفر بود.

همچنین 3 فرماندار زن در سه استان تهران، خوزستان و سیستان و بلوچستان بر جایگاه فرمانداری تکیه زده اند.

سپردن سکان 52 بخشداری به زنان تا سال 99 نیز موید نگاه موجود در وزارت کشور نسبت به رشد تصدی گری زنان در عرصه های مدیریتی کشور است، در حالی که در سال 92 این عدد برابر با صفر بود.

بر اساس آمار وزارت کشور، در حالی که نسبت جمعیت مردان به زنان حدود 4 برابر است ولی از تمامی خانواده زنان، معادل 14.5 درصد آنان مدیر هستند و از تمامی خانواده مردان، 29 درصد مدیر هستند، لذا نسبت مدیران مرد به زن کمتر از 2 برابر است که نشان دهنده سهم بیشتر زنان از مناصب مدیریتی است.

در این میان، نمی توان موانع پیش روی حضور هرچه بیشتر زنان به ویژه در پست های سیاسی و مدیریتی کشور را نادیده گرفت. از تعداد کل کارکنان (رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص، کارگری و سایر) خانواده وزارت کشور (ستاد و استانداری ها و واحدهای تابعه) 80 درصد مرد و 20 درصد را زنان تشکیل می دهند. که این رقم در مقایسه با ارقام ناچیز سال های پیش، رقم قابل توجهی به شمار می رود.

از سال 97 تا 99، حدود 65 مدیر کل، 111 معاون مدیرکل، 52 بخشدار، 62 معاون فرماندار، 3 فرماندار زن و حدود 2 هزار و 500 دهیار زن از مجموع 37 هزار دهیار در کشور در همه استان های کشور مشغول به کار بوده اند که با این آمار در هر استان کشور، حضور زنان را در کسوت های ارشد مدیریتی به صورت معاون استاندار، معاون فرماندار و بخشدار شاهد هستیم.

در این زمینه وزارت کشور در راستای بسترسازی برای دستیابی زنان توانمند و نخبه به فرصت های برابر در تمامی سطوح مدیریتی، بخشنامه واگذاری30 درصد پست های مدیریتی در سطح ستاد و صف را نیز اجرا کرد.

زنان مدیر در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی

دستاوردها و نتایج مطلوب و درخشانی در طول سه سال سپری شده از دولت دوازدهم در دفتر زنان و خانواده وزارت کشور حاصل شده است که این دستاوردها، گویای ایفای نقش متفاوت و درخشان دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در عرصه های استانی و ملی بوده و بیانگر تغییر کیفیت حضور زنان در عرصه های مدیریتی و اجرایی کشور است. چرخه حضور زنان در کمیته های مرجع استانی زمینه ساز حضور موثرتر آنان در سایر ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری بوده است.

در سال 97 برای نخستین بار در دولت دوازدهم به پیشنهاد دفتر زنان و خانواده وزارت کشور و دستور مقام عالی وزارت و مصوبه شورای معاونین وزارتخانه مقرر شد. مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در ستاد مدیریت بحران ها، شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری و شورای آموزش و پرورش استان عضویت داشته تا تصمیمات مقتضی با شرایط گروه های مختلف زنان اتخاذ گردد.

همچنین به دنبال ارتقای جایگاه اداری زنان و انتصاب آنان در جایگاه معاون استاندار، کیفیت حضور و نقش آفرینی مدیران زن در سطح استان ها نیز ارتقاء یافته و با ایفای نقش دبیری شورای اداری استان به ویژه در غیاب استانداران به عنوان جانشین، ریاست جلسه را عهده دار هستند.

این دستاوردهای عظیم، نمادی از نقش آفرینی زنان و حضور موثر آنان در اداره جامعه و کشور بوده و اتفاقی ارزشمند و بی سابقه محسوب می گردد که نوید بخش روزهای پر فروغ تر حضور زنان در عرصه های مختلف مدیریتی کشور است.

حمایت از فعالان زن در حوزه اقتصادی

هماهنگ سازی، تسهیلگری و حمایت از اجرای طرح های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی زنان با توجه به نقش سازنده آنان در اقتصاد مقاومتی از دیگر اقدامات کلان وزارت کشور در حوزه زنان به شمار می رود.

از ابتدای دولت یازدهم بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و اولویت های رئیس جمهوری و برنامه های وزیر کشور توجه به ظرفیت و نقش آفرینی زنان در حوزه اقتصادی مورد تأکید بیشتری نهاده شد در صورتی که تا پیش از آن نقش زنان در اقتصاد کمرنگ دیده شده بود.

وزارت کشور برای نیل به این اهداف اقداماتی چون شناسایی و حمایت از زنان فراوریکننده و کارآفرین، شناسایی و برطرف مسائل بنگاه های فراوریی و اقتصادی زنان در سراسر کشور، همکاری و هماهنگی مستمر دفاتر استانداری ها با دستگاه های اجرایی متولی در حوزه اقتصاد را در پیش گرفت و در دولت دوازدهم اقدام به شناسایی و حمایت از زنان فراوریکننده و کارآفرین و تسهیلگری جهت برطرف مسائل 20 هزار و 461 واحد از بنگاه های فراوریی و اقتصادی زنان در سراسر کشور کرد.

همچنین، فعالیت ویژه و مضاعف کارگروه تخصصی اقتصادی در حوزه زنان و خانواده سراسر کشور در سال 1399 گام دیگر دفتر زنان و خانواده وزارت کشور در این راستا به شمار می رود. این کارگروه با هدف بهره مندی از نظرات کارشناسی و افزایش کار جمعی از سال 98 شروع به کار نموده است. تا به امروز مجموعه حمایت ها از فعالیت های زنان کارآفرین و کسب و کارهای آنان، تحت سه دسته اقدامات آموزشی، پشتیبانی و نظارتی در دستور کار نهاده شده و در گام اول، مسایل آموزشی و پشتیبانی به منظور آشنایی زنان فراوریکننده با ابزارهای جدید کسب و کار در فضای مجازی و به موازات آن بسترهای فنی و حمایتی لازم در این فضا فراهم شده است.

تأمین و ارتقای حقوق بچه ها و بهبود شرایط آنان

از اواسط دولت یازدهم طبق توافق بین وزارت کشور و وزارت دادگستری، دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور به عنوان ساختار متناظر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، عهده دار رصد، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه حقوق کودک شده اند. در این راستا دفتر امور زنان وخانواده در سطح ستاد نیز طی تعامل با وزارت دادگستری در قالب شورای هماهنگی مرجع و کارگروه های ذیل آن به راهبری و راهنمایی دفاتر متناظر استانی پرداخته است.

همچنین در راستای این مسئولیت، شناسایی چالش های بومی بچه ها از دیگر عملنمودهای دفاتر امور زنان وخانواده استان ها در دو دولت گذشته به شمار می رود.

همکاری با مرکز بین الملل وزارت کشور برای ایجاد ظرفیت جهت کسب شاخص شهرهای دوستدار کودک و پیوستن شهرهای بالقوه به شبکه شهرهای دوستدار کودک از دیگر اقدامات این دفتر در سطح ستاد در راستای بهبود شرایط بچه ها است.

لازم به ذکر است، در دولت یازدهم این دفتر با تدوین سند امنیت زنان و بچه ها در روابط اجتماعی با مشارکت دستگاه های اجرایی در راستای تکلیف قانونی ماده 227 برنامه پنجم توسعه، موضوع امنیت زنان وبچه ها را مورد توجه قرار داده است.

زنان و بچه ها؛ اقشار آسیب پذیر و احتیاجمند حمایت در بحران ها و بلایای طبیعی

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض بحران های متعددی قرار گرفته است. زنان سالمند، زنان باردار، زنان دارای فرزند شیرخوار، زنان معلول جسمی یا حرکتی، زنان دارای فرزند معلول جسمی یا حرکتی، زنان دارای بیماری خاص و... انواع گروه های مختلف و متعدد درگیر در بحران را شامل می شوند که هر یک احتیاجهای خاص خود را داشته و اقدامات مختص به خود را می طلبد.

از سویی دیگر شرایط خاص زنان در بحران به لحاظ مسایل بهداشتی حائز اهمیت بوده که اگر مورد توجه قرار نگیرد، آسیب های روانی و جسمی جدی را در پی خواهد داشت.

طبق آنالیز های میدانی موجود از حوادث طبیعی مختلف این نتیجه حاصل می گردد که زنان به دلیل اولویت دادن به احساس ناشی از مادر بودن، میزان تاب آوری بالاتری نسبت به مردان دارند و بر همین اساس محور جمع کردن خانواده ها در بحران هستند.

در این شرایط توجه به مسائل روانی و عاطفی زنان و حمایت از آنان، بسیار حائز اهمیت است. لذا با توجه به شرایط موصوف، حضور مدیران زنان به دلیل درک صحیح احتیاجهای جسمی و روانی امری لازم است و در این راستا، هماهنگی و نظارت براجرای برنامه های حمایت از زنان، بچه ها و خانواده های آسیب پذیر از بحران ها و بلایای طبیعی، جلب همکاری سمن های فعال در حوزه زنان، خانواده و بچه ها در این خصوص و جلب مشارکت دستگاه ها و نهادهای مرتبط به منظور بازتوانی اجتماعی زنان و بچه ها در سطح کشور، بخشی دیگر از اقدامات وزارت کشور در جهت حمایت از حقوق زنان و بچه ها به شمار می رود.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، مدیران امور زنان و خانواده استان ها صرفا در کارگروه تخصصی زنان عضویت داشتند، اما وزارت کشور با اجرای برنامه های حمایتی خود از حقوق بچه ها و زنان توانست اقدامی بی سابقه انجام دهد.

به پیشنهاد دفتر زنان و خانواده وزارت کشور و دستور مقام عالی وزارت و مصوبه شورای معاونین وزارتخانه مقرر شد که مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در ستاد مدیریت بحران ها عضویت داشته تا تصمیمات مقتضی با شرایط گروه های مختلف زنان اتخاذ گردد.

با هدف شناسایی و حمایت از خانواده ها و بچه ها در معرض انواع آسیب های اجتماعی، کارگروه فرهنگی و اجتماعی زنان تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد نتایج زیر حاصل شد:

- تشکیل ستاد برای شناسایی زوج های جوان کم بضاعت در شرف ازدواج و استفاده از ظرفیت تبدیل نذورات ماه محرم و صفر برای تامین جهیزیه این زوج ها.

- تشکیل ستادی متشکل از دستگاه های فعال در حوزه آموزش رسمی بچه ها و نوجوانان در سال تحصیلی جدید و شناسایی دانش آموزان مناطق محروم و برنامه ریزی برای برطرف مشکل ایشان.

-شناسایی استان های دارای بیشترین کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل و مطالبه و پیگیری از ادارات کل آموزش و پرورش برای برطرف مشکل آن ها.

-شناسایی خیرین و ترغیب آن ها برای تامین اقلام آموزشی بچه ها و نوجوانان کم برخوردار.

- تعامل با انجمن خانه سبز ایران در استان گیلان به منظور حمایت از بچه ها و نوجوانان بزه کار زیر 15 سال مرتکب جرایم غیر عمد با هدف بازتوانی فردی و اجتماعی و بازگشت به چرخه عادی زندگی با توجه به اعلام آمادگی این انجمن برای یاری به این گروه از بچه ها و نوجوانان آسیب دیده.

- ایجاد و فعالیت مجمع مشورتی زنان متخصص و نخبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 4 استان آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی و خراسان شاقتصادی با هدف گفت و گوی بی واسطه و شفاف و کاربردی در حوزه زنان.

- ایجاد هیأت اندیشه ورز جوانان در استان های تهران، زنجان و همدان با هدف گفت و گوی اجتماعی و بی واسطه با استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان.

افزایش نشاط و سلامت بانوان؛ رمز نشاط آوری در خانواده و جامعه

هماهنگی اجرای برنامه های ارتقای سلامت، امنیت و نشاط زنان، کاهش مسائل و مسائل زنان و دختران و بهبود شرایط آنان از دیگر دغدغه های وزارت کشور در راستای بهبود شرایط زنان در جامعه به شمار می رفت. به همین دلیل این وزارتخانه با در پیش دریافت اقداماتی چون تجهیز پارک های بانوان، برگزاری دو دوره جشنواره فرهنگی ورزشی زنان شاغل در ستاد و صف و سازمان های تابعه، توجه به عظیمداشت هفته سلامت بانوان ایرانی در کل کشور و پایش سلامت زنان شاغل صف و ستاد در مورد بیماری های خاص زنان کوشش به برقراری نشاط و سلامت میان بانوان کشور کرد.

الگوسازی از زنان توانمند و نخبه

اهم اقدامات وزارت کشور در حوزه زنان و خانواده تنها به چند مورد بسنده نمی گردد، بلکه این وزارتخانه در تمامی ابعاد به پررنگ سازی نقش و حضور زنان در جامعه پرداخته است.

شناسایی زنان توانمند و الگوسازی از آنان برای سایر زنان جامعه و همچنین تکریم و معرفی مفاخر زن از دیگر اقدامات انجام شده در هفت سال گذشته از سوی وزارت کشور دولت تدبیر و امید است.

شناسایی و معرفی زنان توانمند و نخبه برای دستیابی به سطوح مدیریتی، شناسایی و معرفی مفاخر زن و تشکیل دبیرخانه دائمی زنان مفاخر کشور در استان مرکزی و همچنین برگزاری نشست های تخصصی هم اندیشی زنان فعال در عرصه های سیاسی و اقتصادی با حضور فعالان این عرصه ها نیز برگ دیگری از کوشش دولتمردان تدبیر و امید برای باز کردن میدان فعالیت های زنان در جامعه است.

وزارت کشور همچنین، دانش و توان مدیریتی حدود یکهزار و 900 زن مدیر و مسئول در 31 استان کشور در قالب اجرای طرح ملی توان افزایی زنان مدیر و مسئول استان ها را با ارائه 22 هزار نفر ساعت آموزش حضوری و 46 هزار نفر ساعت آموزش غیرحضوری ارتقاء بخشید.

زنان و بچه ها از مهمترین اقشار هر جامعه و البته از آسیب پذیرترین اقشار به شمار می فرایند، از این رو احتیاجمند حمایت های فراوان در تمامی ابعاد هستند. آینده هر کشور را باید در چگونگی حمایت و شرایط این دو قشر جست وجو کرد؛ چرا که زنان به عنوان پرورش دهنده نسل های بعدی جامعه و بچه ها به عنوان ریشه های جمعیتی آینده کشور و نیروهای پیشران توسعه در کشور به شمار می فرایند. از این رو، حمایت از این دو قشر باید با وسواس بسیار صورت گیرد. دولت های یازدهم و دوازدهم به وسیله وزارت کشور حمایت های پرشماری از زنان، بچه ها و جوانان صورت داده اند که می توان از آن به عنوان یکی از ستاره های درخشان بر سینه دولتمردان یاد کرد.

اقدامات حوزه زنان و خانواده در امر مبارزه با ویروس کووید 19 و بیماری کرونا

*قبل از تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به فرماندهی وزیر کشور:

الف: ایجاد نشاط و شادابی با بهره مندی از فضای مجازی در خانواده ها

1-مطالبه، پیگیری و همکاری با دستگاه های متولی برای تشکیل کارگاه های آموزشی مجازی و فراوری محتوا با موضوع آموزش مباحث درسی ، سرگرمی و بهداشتی.

2- مطالبه، پیگیری و همکاری با دستگاه های متولی در مورد فراوری و انتشار کتب الکترونیک با موضوعات سرگرمی و آموزشی.

3-تهیه بروشورها و اینفوگرافی در فضای مجازی در راستای پیشگیری از بیماری.

4-همکاری و هماهنگی با دستگاه های متولی (آموزش و پرورش،کانون پرورش فکری بچه ها و نوجوانان،ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)برای آموزش دانش آموزان و اولیاء به منظور درک و رعایت نکات بهداشتی و اصول طرح فاصله گذاری اجتماعی.

5- همکاری برای آموزش بازیها و سرگرمی های خانگی در فضای مجازی و هماهنگی فیمابین معاونت تربیت بدنی، آموزش و پرورش، و صدا و سیمای مراکز استانها به منظور آموزش حرکات ورزشی ویژه بچه ها در خانه.

ب : فعال سازی کارگاه های دوخت ماسک و گان.

ج: حمایت اقتصادی در راستای (پویش فصل همدلی) و نیز ارائه خدمات بهداشتی و ارزاق ویژه به خانواده های در معرض آسیب های اقتصادی و اجتماعی.

1-تهیه بسته های معیشتی و توزیع بین خانواده های احتیاجمند با تاکید بر زنان سرپرست خانوار و خانواده های شناسایی شده با همکاری سازمان های حمایتی و سمن ها. (از جمله تهیه اقلام غذایی و بهداشتی، ماسک و مواد ضد عفونی کننده).

2- شناسایی زنان سرپرست خانواری که کارشان را از دست داده اند و یا با مشکل معیشتی روبرو شده اند با هدف مساعدت و حمایت به وسیله یاریهای مردمی.

3- شناسایی خانواده های دارای کودک و نوجوان زیر 18 سال در مناطق محروم و حاشیه 11 استان : کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان و خراسان جنوبی برای توزیع اقلام بهداشتی مورد احتیاج در شرایط شیوع کرونا با همکاری دفاتر تسهیلگری و سازمانهای مردم نهاد فعال حوزه زنان و بچه ها(این اقلام با حمایت دفتر یونیسف در ایران و مرکز بین الملل وزارت کشور، فراهم شد).

د: جلب مشارکت دستگاه ها و نهاد های متولی در امر مشاوره به منظور بازتوانی اجتماعی.

و: جلب همکاری سمن های فعال در حوزه زنان، خانواده و بچه ها و اقدامات شاخص آنها در محور های ایجاد نشاط در خانه، ترویج در خانه بمانیم، جلب یاری های مردمی ، تهیه یاری های بهداشتی و معیشتی و پاکسازی معابر و اماکن.

ه: اقدامات شاخص در راستای پویشدر خانه بمانیم

1-دعوت از آحاد مردم جهت شرکت در پویشدر خانه بمانیم

2-ایجاد کمپین رسانه ای با هدف ترویج و تبیین طرح فاصله گذاری اجتماعی.

3-تهیه محتوا و کلیپ آموزشی مجازی در حوزه سلامت و روانشناسی با شعار در خانه می مانیم توسط سمن ها.

4-مطالبه تهیه تیزرها و برنامه های تلویزیونی با موضوع کرونا و تشویق در خانه ماندن از مراکزصدا و سیمای استانها.

5- ایجاد کتابخانه های مجازی و گویا.

*بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به فرماندهی وزیر کشور:

- تشکیل کارگروه خانواده ذیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به دستور وزیر محترم کشور

- اعطای حکم رئیس کارگروه خانواده به مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده توسط وزیر محترم کشور

- تشکیل دبیرخانه کارگروه و پیگیری امور مربوط به کارگروه

- دعوت از مشاوران عالی وزرا دستگاه های اجرایی و تعدادی از سازمان ها و سمن های فعال در حوزه زنان برای عضویت در کارگروه

- تشکیل منسجم و هفتگی 5 جلسه کارگروه و 7 جلسه دبیرخانه کارگروه و پیگیری اجرایی نمودن مصوبات به منظور کاهش آمار مبتلایان ویروس کرونا.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 9 اسفند 1399 بروزرسانی: 9 اسفند 1399 گردآورنده: berlinro.ir شناسه مطلب: 1678

به "تأمین و ارتقای حقوق بچه ها وبهبود شرایط آنان" امتیاز دهید

910 کاربر به "تأمین و ارتقای حقوق بچه ها وبهبود شرایط آنان" امتیاز داده اند | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تأمین و ارتقای حقوق بچه ها وبهبود شرایط آنان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید